จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว ให้บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 10 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.12/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
29 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 15:54:54
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ธ.ค. 2563 นายอรุณ แสงมณี