จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.14/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-07 11:19:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ธ.ค. 2563 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ