จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่บ้าน วปอ.11 พิเศษ ซอย 5,7 ม.9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 12/2564
วันที่ทำสัญญา :
7 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
8 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 14:37:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ม.ค. 2564 นางคงขวัญ งามสี