จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานสำรวจหาท่อรั่วในระบบจ่ายน้ำในพื้นที่ เขตอำเภอเมืองระยอง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลเนินพระ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.053/2564
วันที่ทำสัญญา :
3 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 15:12:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ธ.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ