จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บจ.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป โครงการ เดอะ บาลานซ์ ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เฟส 6 ม.4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 11/2564
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 14:23:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ม.ค. 2564 นางคงขวัญ งามสี