จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายภาณุพงษ์ ชัยเทวะกุล วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 84954 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.050/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 14:11:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ธ.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ