จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ นายเอกพล เสถียรสุวรรณ ม.9 ตงอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 10/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
9 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 14:14:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ม.ค. 2564 นางคงขวัญ งามสี