จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (booster pump) อัตราสูบ 12.5 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 เมตร จำนวน 3 เครื่อง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/9/2564
วันที่ทำสัญญา :
7 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
8 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 11:55:22
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7