จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก จำนวน 1 ชุด
เลขที่สัญญา :
PO 3000289791
วันที่ทำสัญญา :
29 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 11:11:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7