จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อปูนคลอรีนชนิดผง ชนิด 65% จำนวน 200 ถัง ปีงบประมาณ 2564
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/6/2564
วันที่ทำสัญญา :
23 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
24 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-26 12:48:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7