จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจ.พูนสิน พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ ทิพภิรมย์ บ้านฉาง 2
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.042/2564
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-25 14:50:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ