จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาทำทุ่นรองรับแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
เลขที่สัญญา :
ปพย.19/64
วันที่ทำสัญญา :
18 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
19 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-24 13:25:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 ธ.ค. 2563 นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล