จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจ.อาสา พัฒนา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.01/64
เลขที่สัญญา :
ปพย.18/64
วันที่ทำสัญญา :
9 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
10 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-24 13:11:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 ธ.ค. 2563 นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล