จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/38/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
10 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 ก.ค. 2564
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-10 17:18:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 มี.ค. 2564 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน