จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมหม้อกรองน้ำโรงกรองขนาด 200 ลบ.ม./ชม (เก่า) ของ กปภ.สาขาละงู สถานีผลิตน้ำเขาขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/22/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
8 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 10:13:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5