จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดสถานที่ จำนวน 4 สถานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.038/2564
วันที่ทำสัญญา :
10 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
10 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-23 10:51:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ