จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาอ่อน ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซินสูบได้ 500 ลิตร/นาที สูง 15 ม. จำนวน 2 เครื่อง
เลขที่สัญญา :
PO 3000289606
วันที่ทำสัญญา :
24 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
25 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 09:47:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7