จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตประปาชุมชนศรีสง่าเมือง ซ.เมืองนาง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เลขที่สัญญา :
4/2564
วันที่ทำสัญญา :
24 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
25 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 15:32:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ธ.ค. 2563 นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา