จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตประปาชุมชนห้วยบง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เลขที่สัญญา :
2/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
22 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-23 17:06:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ธ.ค. 2563 นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา