จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
ชื่อโครงการ :
งานจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLE PUMP KSB รุ่น KRTK 250-400 มอเตอร์ 80 KW รหัส RSM02TL สถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
19 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-18 14:47:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 ธ.ค. 2563 นางนริศรา คุ้มคชสีห์