จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากงานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ระหว่าง กม.2+684 - กม.2+984 ด้านซ้ายทาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/33/2564
วันที่ทำสัญญา :
24 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
25 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 10:47:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6