จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากที่ดินส่วนบุคคล บ้านโนนสูง ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/32/2564
วันที่ทำสัญญา :
24 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
25 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 10:48:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6