จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม.4+075 – กม.5+340 กปภ.สาขาภูเก็ต
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/21/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 14:01:04
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ธ.ค. 2563 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน