จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่แตง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาให้กับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายสันป่าตอง ชุมชนสันป่าตองอินทขิล หมู่ 11 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาแม่แตง 2/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวพิกุล ก้อนแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-17 16:32:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ธ.ค. 2563 นางสาวพิกุล ก้อนแก้ว