จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา โครงการปรับปรุงทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.ที่ 1/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-17 15:55:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 ธ.ค. 2563 ธนิวรรณ ชูอินทร์