จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมท่อขนาด 150 มม.ข้ามคลองบางใหญ่ ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งจ้างเลขที่ 373/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
27 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-24 16:33:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 พ.ย. 2563 นางเสวียง ชูมณี