จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำบึงสำนักใหญ่
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.02/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
18 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-17 15:33:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ธ.ค. 2563 น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์