จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA สถานีผลิตน้ำเขาดิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.03/2564
วันที่ทำสัญญา :
16 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-16 12:36:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ธ.ค. 2563 น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์