จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาฝาง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อประปาให้กับ นายไพรัช ชัยอิสระเสรี โครงการหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 4 เทศบาลซอย 23 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาฝาง 1/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
18 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
ปาณิสรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 16:42:22
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 พ.ย. 2563 ปาณิสรา