จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นายจรินทร์ รัตนมณี บริเวณหมู่ที่ 10 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.10/2564
วันที่ทำสัญญา :
2 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-09 10:43:36
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ธ.ค. 2563 นายอรุณ แสงมณี