จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายเรืองเดช จงจรูญรังสรรค์ ถนนเลียบแม่น้ำตาปี (บางชุมโถ) ม.1ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.6/2564
วันที่ทำสัญญา :
14 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-22 08:24:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ธ.ค. 2563 นางเสวียง ชูมณี