จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาแรงงานบุคคลตัดหญ้าบริเวณสถานีผลิตน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.10/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-16 16:32:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 พ.ย. 2563 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ