จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยโรงเรียนบ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/ 69 /2564
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 10:58:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 ม.ค. 2564 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร