จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
ชื่อโครงการ :
จ้างดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่โดยรอบสำนักงาน กปภ.สาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
2/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-07 12:15:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 พ.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง