จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชุมชนสมอพงษ์และชุมชนบ้านบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/194/2561
วันที่ทำสัญญา :
28 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 เม.ย. 2562
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-03 15:01:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ต.ค. 2561 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์