จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนหวาย หมู่ 7 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/20/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
10 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-26 13:04:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7