จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนศรีวิชา-กวนบุ่ม บริเวณที่ว่าการอำเภอเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (น.เต่างอย)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/21/2564
วันที่ทำสัญญา :
14 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-16 13:51:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7