จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเพชรบุรี
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมท่อเกาะสะพาน บริเวณบ้านบางสามแพรก ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
เลขที่สัญญา :
พบ.33/2564
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางปวีณา รื่นจินดา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-08 16:00:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 พ.ย. 2563 นางปวีณา รื่นจินดา