จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง สำหรับเดือนธันวาคม 2563
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/47/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.นิษณา เนื้ออ่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-04 14:17:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 พ.ย. 2563 น.ส.นิษณา เนื้ออ่อน