จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาน่าน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมหาโพธิ์ ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาน่าน 05/2564
วันที่ทำสัญญา :
16 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายผดุง เชียงหนุ้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-27 12:51:21
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ธ.ค. 2563 นายผดุง เชียงหนุ้น