จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจ.ธันย์พงศ์ พร็อพเพอร์ตี้ เข้าโครงการบ้านน้ำริน ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.047/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
26 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-03 15:28:36
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ