จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บมจ.สำรวจและผลิตปิโตเลียม วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 333 ถ.มาบตาพุดพัน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.043/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
19 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-03 15:07:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ