จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ รหัส 1834556
เลขที่สัญญา :
11/64
วันที่ทำสัญญา :
4 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-23 10:12:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5