จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจ้างซ่อมแซมชุดเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า รหัส 1679521 และ 1913820
เลขที่สัญญา :
12/64
วันที่ทำสัญญา :
4 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-23 10:55:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5