จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ RVM03TL สถานีสูบน้ำตลิ่งชัน
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งจ้างเลขที่ 119/2564
วันที่ทำสัญญา :
2 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
3 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-03 09:48:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 พ.ย. 2563 นางเสวียง ชูมณี