จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวัฒนานคร
ชื่อโครงการ :
จ้างงาน โครงการขยายเขตประปา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ไปถึงหมู่ที่ 5 (เส้นทางด้านหลังที่ทำการ อบต.วัฒนานคร ) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.วน.04/2564
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
ก้องตะวัน ดาทา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-02 22:16:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ธ.ค. 2563 ก้องตะวัน ดาทา