จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเพชรบุรี
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ บจ.พรีเมียมแอสเซ็ทเน็ทเวิร์คส์ บริเวณ ม.6 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
เลขที่สัญญา :
พบ.32/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
29 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-02 17:03:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ต.ค. 2563 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์