จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเพชรบุรี
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ นายสุทธิชัย โชติศิริคุณวัฒน์ (RQ1197/630007857) (หมู่บ้านทิพย์นิเวศน์) ม.5 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
เลขที่สัญญา :
พบ.34/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
18 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-02 16:53:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 พ.ย. 2563 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์