จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นางรัตนาภรณ์ สีนิ้วงาม ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก (โครงการ 2)
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาแม่สอด 3/2564
วันที่ทำสัญญา :
17 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
18 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-02 15:58:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 พ.ย. 2563 นางจินดา เดชเดชา