จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อเข้าโครงการศิริกุลน้ำริน ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.044/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
19 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-01 16:20:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ